200 LAT Szkoły w Jabłowie

Galeria z obchodów 200 lecia Szkoły w Jabłowie


Trafiło do nas wiele życzeń i miłych słów wypowiedzianych głośno oraz napisanych prozą i wierszem.
Dziękujemy autorowi poniższego wiersza za słowa w nim zawarte.

Dwieście lat szkoły w Jabłowie.

Najpierw zrodziło się marzenie
Tak to było przed dwustu laty.
By w Jabłowie na Kociewiu
Zapłonął kaganek oświaty.

Chociaż Ojczyzna zniewolona
Polski nie ma na mapach świata.
To tu, na ziemiach rdzennie polskich
Jest pierwsza szkoła i oświata.

Ludzie cieszą się wokoło
Bo doczekali tej pociechy.
Że nauka, dobro wszystkich
Trafiła też pod wiejskie strzechy.

Ciężkie są niewoli lata
By kociewski folklor zachować.
By się modlić w przodków mowie
Trzeba w szkole też strajkować.

Bieg historii zatacza koło
Język polski nam tu rozkwita.
Gdy po Pierwszej Wojnie Światowej
Odradza się Rzeczpospolita.

Szybko biegną kolejne lata
Wybudowano szkołę nową.
A po koniecznych rozbudowach
Ma szkoła też salę sportową.

Szkoła wrosła nam w Kociewie
I z naszego folkloru słynie.
W każdym roku na turnieju
Są tu kociewskie gospodynie.

Społeczeństwo Jabłowa dumne
Dzieci uczą się tu wspaniale.
A z konkursów i zawodów
Mają dyplomy i medale.

Kiedy o swoich szkolnych latach
Opowiadają absolwenci.
Na wspomnienie chwil tu przeżytych
I łza się w oczach zakręci.

Życzę szkole, by za dwieście lat
Następne uczniów pokolenia.
Od Rady Gminy tak jak Wy dziś
Otrzymały tu życzenia.

Mieczysław LampkowskiSzanowni Państwo

Uczniowie, Absolwenci, Rodzice,
Mieszkańcy Jabłowa,
Nasi Przyjaciele

      W związku ze zbliżającą się rocznicą 200-lecia szkoły w Jabłowie przystąpiliśmy do udziału w ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, której głównym celem jest angażowanie obywateli oraz władz do współpracy. Pragniemy wzmocnić kontakty mieszkańców z samorządem, nawiązać konstruktywny dialog w celu stworzenia pozytywnej przestrzeni stosunków międzyludzkich oraz reagować na potrzeby mieszkańców.
To jeden z naszych pomysłów na uświetnienie jubileuszu i ukazanie związków szkoły ze środowiskiem lokalnym. Wierzymy, że w przypadku takich wsi jak nasza, właśnie szkoła jest jej sercem. Pełni ona wielorakie funkcje od edukacyjno-wychowawczych po kulturalno-sportowe. Jej aktywność bywa wyznacznikiem aktywności środowiska lokalnego.

W ramach tej akcji chcielibyśmy realizować dwie ścieżki projektu:

PRZESTRZEŃ DLA LUDZI:
* Klomb Kwiatowy – dwieście różanych krzewów na 200 lat miejscowej oświaty;
* Aleję Edukacji – nasadzenie dwustu drzew;
* Dodatkowe elementy – pamiątkowy obelisk, elementy małej architektury wykorzystujące złudzenia optyczne oraz altana alchemika, „umysłowa siłownia” czy ławeczka juniora i ławeczka seniora, wokół których odbywać się będzie czytanie książek – dorośli dzieciom „My czytaliśmy …” i młodsi starszym „Teraz czytamy …”, ławeczki znanych, lubianych i aktywnych społecznie mieszkańców Jabłowa (częściowe wykorzystanie istniejących elementów parku).
INICJATYWA LOKALNA
* 200 metrów chodnika na 200 lat naszej szkoły – tutaj szczególnie liczymy na udział Rady Sołeckiej Jabłowa, Rady Gminy Starogard Gdański i mieszkańców Jabłowa.

Jesteśmy też otwarci na Wasze propozycje wierzymy, że razem uda nam się wiele osiągnąć. Liczymy na Państwa wskazówki, sugestie i zaangażowanie, które będą miały znaczący wpływ na powodzenie powyższych zamierzeń i pozyskanie sprzymierzeńców naszych wspólnych działań. Możemy stworzyć magiczne miejsce spotkań, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Siemieńska
Dyrektor ZSP w Jabłowie


Działaniom roku szkolnego 2015/2016 towarzyszy nam radość z naszego jubileuszu.

Próbujemy zarazić ją wszystkich naszych sympatyków.

Wyżej opisane plany w znacznej części są już zrealizowane:

1.       Powstał klomb różany.

2.       Nasadziliśmy rajskie jabłonie w myśl hasła „Przywracamy Jabłowu jabłonie”.

3.       Zbudowaliśmy chodnik – jeszcze nie 200 metrów, ale wszystko przed nami 🙂

Kolejne „inicjatywy środowiskowe” we współpracy z naszymi Przyjaciółmi realizować będziemy wiosną m.in. obsadzenie Alei Edukacji, powstanie pamiątkowy obelisk oraz ławeczki tematyczne, zorganizujemy wraz z Rodzicami „Bal Charytatywny” i „Piknik Rodzinny” …

Za dotychczasowe realizacje dziękujemy:

 • Radzie Rodziców
 • Samorządowi Uczniowskiemu
 • Stowarzyszeniu „Kobiety Kwiaty Kociewia”
 • Radzie Sołeckiej wsi Jabłowo
 • Radnej Jabłowa p. G. Biodrowskiej
 • Urzędowi Gminy Starogard Gdański
 • Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłowie
 • Pomorskiemu Centrum Obsługi Rolnictwa „Elewator Jabłowo”
 • Fundacji im. Stefana Batorego

Szkolne tj. typowo dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze działania również zawierają elementy „urodzin naszej szkoły”. Wplatamy je w codzienne i odświętne wydarzenia, te które się już wydarzyły:

 1. Dzień Narodowego Czytania.

2.       Sprzątanie Świata.

3.       Europejski Dzień Języków.

4.       XII Rajd Turystyczny im. Maryli Szarmach „Kociewskie wędrówki”.

5. Udział oraz miejsca na konkursach szkolnych, gminnych …

6.       Zdobycie medali na zawodach i turniejach sportowych.

7.       Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 1. Obchody Dnia Papieskiego.

9.       Bal Aniołów

10.   Uroczystości pasowania Przedszkolaków oraz na Uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

11.   Obchody Dnia Niepodległości.

… i te, które przed nami:

 1. Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy dla gimnazjalistów – 30.11.2015
 2. Dzień Misia – 25.11.2015
 3. Brzechwa i My – 07.12.2015
 4. Szkolne Śpiewanie Kolęd – 22.12.2015
 5. Dzień Otwarty Szkoły – 05.03.2016
 6. Gminny Konkurs Edukacji Polonistycznej dla klas I-III szkoły podstawowej – marzec 2016
 7. Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 28.04.2016
 8. Dzień Flagi Narodowej i 3 Maja – 29.04.2016
 9. XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Niemieckiej i Angielskiej – 11.05.2016
 10. Gminny Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów – 12.05.2016

… oraz

Finałowe obchody 200 – lecia jabłowskiej szkoły – 04.06.2016 r.

Już teraz zapraszamy wszystkich Państwa do współtworzenia naszego jubileuszu!

Zapraszamy do nas!