Dojazdy do szkoły

WAŻNY KOMUNIKAT!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

odjazdy 2022 2023 – 2 okres


Szanowni Rodzice!

Przekazuję niżej informację organu prowadzącego szkołę otrzymaną dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji dojazdu uczniów do szkoły. W przypadku dodatkowych wyjaśnień proszę kierować się do Wójta Gminy Starogard Gdański lub do mnie. Dokumenty, o których mowa niżej tj. wniosek i oświadczenie dostępne będą również na stronie szkoły (w przyszłym tygodniu).

Dzieci sześcioletnie dojeżdżające do oddziału przedszkolnego w Jabłowie korzystają z bezpłatnych przejazdów.

Dzieciom mieszkającym w innej gminie niż Gmina Starogard Gdański (wiejska) nie przysługuje bezpłatny dojazd.

Poniższą informację potraktujcie Państwo jako odpowiedź na pismo, które złożyliście u Wójta Gminy Starogard Gdański, ponieważ przekazano Pani Wicedyrektor Szkoły, że w Państwa piśmie nie była wyraźnie wskazana osoba, której należałoby udzielić odpowiedzi.

 

Uprawnione do bezpłatnego przejazdu dzieci i uczniowie otrzymają bilety w szkole.

Pozdrawiam serdecznie życząc zdrowego, spokojnego i dobrego 2022 roku,

Małgorzata Siemieńska

Dyrektor PSP w Jabłowie

 


„Informujemy, że Gmina Starogard Gdański zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, w sytuacji kiedy ma taki obowiązek t.j. na podstawie art. 32 ust 5 oraz art. 39 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 r. obowiązek zorganizowania dowozu pojawi się, gdy droga ucznia do szkoły przekroczy następujące odległości:

  • 3 km – w przypadku dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

W przypadku, kiedy powyższy warunek nie jest spełniony każdy z rodziców dziecka może zakupić bilet we własnym zakresie u przewoźnika realizującego transport na danej linii komunikacyjnej.

Ponadto Gmina Starogard Gdański dopuszcza możliwość złożenia wniosku dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, spełniających kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296). Powyższy wniosek należy złożyć do Wójta Gminy Starogard Gdański wraz z odpowiednimi załącznikami, które dostępne będą w sekretariacie szkoły.

 

Wójt Gminy

Starogard Gdański


Wzór oświadczenia o dochodach – dowozy

Wzór wniosku – dowozy


rozkłady jazdy autobusów linii 112U / 113U / 413

rozkłady autobusów