Dokumenty

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie

STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie

Program-Wychowawczo-Profilaktyczny-2021-2022 uchwalony przez Radę Rodziców PSP w Jabłowie

Oświadczenie PSP Jabłowo dla rodzica o odległości od szkoły

Karta wycieczki – imprezy

Obowiązki i nagrody ucznia

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw

Zasady-przetwarzania-DO-w-PSP-w Jabłowie-informacja- ogólna