Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie    ul. Szkolna 5, 83 – 211 Jabłowo
Kontakt z sekretariatem szkoły tel:  58 562 16 26

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00
e-mail: sekretariat@szkolajablowo.pl

 

Kontakt z Dyrektorem szkoły w godzinach pracy sekretariatu szkoły

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00

tel:  58 562 16 26

e-mail: sekretariat@szkolajablowo.pl

Kontakt z nauczycielami tel:  58 562 16 26

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00

Dokładne godziny ustalane są na bieżąco.

Kontakt z pedagogiem szkolnym tel:  58 562 16 26

w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9:00 – 14:00

Kontakt z psychologiem szkolnym tel:  58 562 16 26

w czwartki w godz. 9:00 – 14:00

Kontakt z logopedą szkolnym tel:  58 562 16 26

e-mail:  aw@szkolajablowo.pl

Administrator strony internetowej

 

tel:  58 562 16 26

e-mail:  kt@szkolajablowo.pl