Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jabłowie
ul. Szkolna 5, 83 – 211 Jabłowo
Kontakt z sekretariatem szkoły tel:  58 562 16 26

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00
e-mail: sekretariat@szkolajablowo.pl

Kontakt z Dyrektorem szkoły w godzinach pracy sekretariatu szkoły

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00

tel:  58 562 16 26

e-mail: sekretariat@szkolajablowo.pl

Kontakt z nauczycielami tel:  58 562 16 26

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00

Dokładne godziny ustalane są na bieżąco.

Kontakt z pedagogiem szkolnym tel:  58 562 16 26

w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9:00 – 14:00

Kontakt z psychologiem szkolnym tel:  58 562 16 26

w czwartki w godz. 9:00 – 14:00

Kontakt z logopedą szkolnym tel:  58 562 16 26

e-mail:  aw@szkolajablowo.pl

Administrator strony internetowej

 

tel:  58 562 16 26

e-mail:  kt@szkolajablowo.pl

Wpłat na Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Jabłowie proszę dokonywać na konto
PKO BP nr 06 1020 1909 0000 3102 0149 1034
w tytule wpłaty proszę napisać: imię i nazwisko dziecka/ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.