Zapraszamy do Jabłowa:-)

Rekrutacja na rok szkolny 2022/ 2023

Rekrutacja do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Starogard Gdański.

Informujemy, że rekrutacja do wszystkich grup przedszkolnych odbywa się elektronicznie.
Zainteresowani Rodzice na stronie rekrutacji
wypełniają obowiązujące pola oraz składają dokumenty w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym, wskazanym terminie przez Wójta Gminy Starogard Gdański w

Zarządzenia Nr OZS/24.2022 Wójta Gminy Starogard Gd. z dnia 28.01.2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023.

zarządzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/ 2022

 


 

Lista dzieci przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych i Punktów Przedszkolnych w Jabłowie oraz Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Owidzu i Lipinkach Szlacheckich.
( 30 czerwca 2021 r. )

 listy przyjętych dzieci

 

 

 

 

 


zarządzenie rekrutacja 2021-2022

  zarządzenie rekrutacja 2021-2022


NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Deklaracja-kontynuacja PP

Deklaracja-kontynuacja ZWP

KLAUZULA dla uczniów – rodziców

oświadczenie nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

oświadczenie nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie nr 3 – oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

oświadczenie nr 4 – uczęszczanie rodzeństwa

oświadczenie nr 5 – oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego

oświadczenie nr 6 – o zamieszkaniu krewnych

oświadczenie nr 7 – wczesne wspomaganie

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie do ZWP w Lipinkach i Owidzu

Załącznik Nr 5 Oświadczenia dodatkowe rodziców dziecka

Zał. nr 6 – potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego – szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej