Rekrutacja do naszej szkoły

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szczegółowe informacje dla rodziców kandydatów do oddziałów wychowania przedszkolnego i klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie zawierają dokumenty:

  1. Wychowanie przedszkolne – terminy i dokumenty rekrutacyjne 2018
  2. Klasa I – terminy i dokumenty rekrutacyjne 2018
  3. Zarządzenie Nr OZS/7/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański

 

Niezbędne dokumenty (wnioski, załączniki i oświadczenia) dostępne są na stronie naszej szkoły oraz w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godzinach 9.30-15.30.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły w wymaganych terminach.

Zapraszamy

dnia 5 marca 2018 roku na godz. 17.00

na Dzień Otwarty Szkoły – pokażemy szkołę,

odpowiemy na wszystkie pytania Rodziców i Dzieci.

Do zobaczenia w Jabłowie

 

UWAGA – RODZICE UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty określającym terminy rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

http://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja-20182019-zarzadzenie-nr-72018-pomorskiego-kuratora-oswiaty/


                  PREZENTACJA MULTIMEDIALNA REKRUTACJA_2018


Wychowanie przedszkolne – terminy rekrutacyjne 2018

Zał. nr 2P PP – Deklaracja-kontynuacja PP

Zał. nr 2P ZWP – Deklaracja-kontynuacja ZWP

Zał. nr 3P OP – Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego

Zał. nr 4P PP – Wniosek o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego

Zał. nr 4P ZWP – Wniosek o przyjęcie do Zespołu Wychowania Przedszkolnego

Klasa I – terminy rekrutacyjne 2018

Zał. nr 1S – Wniosek o przyjęcie do rejonowej szkoły

Zał. nr 2S – Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu

Zał. Nr 5 – oświadczenia dodatkowe rodziców

Zał. nr 6 – potwierdzenie woli przyjęcia

oświadczenie nr 1

oświadczenie nr 2

oświadczenie nr 3

oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

oświadczenie nr 6

oświadczenie nr 7

oświadczenie nr 8

ZARZĄDZENIE NR OZS 7 2018 – rekrutacja 2018