Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. 2018.11.08_list_MEN_GIS_dyrektorzy_szkół 2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice