Organizacja pracy szkoły

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie działając na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalił w roku szkolnym 2021/2022 dni:

  1. 15 października 2021,
  2. 12 listopada 2021,
  3. 07 stycznia 2022,
  4. 02 maja 2022,
  5. 24 – 26 maja 2022,
  6. 17 czerwca 2022

dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jabłowo, 29.09.2021r.


DOWOZY – PSP w Jabłowie_1_10_2021


Czas trwania zajęć w naszej szkole:

1.   0800 –  0845
2.   0855 – 0940
3.   0950 – 1035
4.   1045 – 1130
5.   1145 – 1230
6.   1240 – 1325
7.   1335 – 1420
8.   1430 – 1515


Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 20201 / 2022

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1030 – 1330 900 – 1300 1030 – 1330 945 – 1145 ———-