Pracownicy szkoły

Nauczyciele:
Małgorzata Siemieńska – Dyrektor, doradztwo zawodowe, bibliotekarz
Justyna Zawitowska – Wicedyrektor, matematyka, pedagog szkolny
Wiesława Krzyżanowska – pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Agnieszka Megger – psycholog szkolny, socjoterapia
Katarzyna Kałamajska – język polski
Justyna Banach-Załęska – język polski, bibliotekarz
Joanna Popielas – język polski, WOS
Katarzyna Karbowska – język angielski, edukacja wczesnoszkolna
Klaudia Owsiak – język angielski
Karolina Pruszak – język angielski, język polski
Monika Zielinska – język niemiecki
Martyna Kropidłowska – język niemiecki
Monika Rogowska – matematyka, przyroda, pedagogika specjalna
Karolina Tomczyk – historia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika specjalna, WOS
Dorota Buczyńska – geografia, fizyka
Stemplewski Robert – muzyka
Leszka Joanna – plastyka
Jadwiga Patrzykąt – chemia
Katarzyna Tobieńska – chemia
Piotr Ossowski – nauczyciel wspomagający
Anna Bobek – język polski, nauczanie indywidualne
Krzysztof Tomczyk – informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
Katarzyna Janca – edukacja wczesnoszkolna
Waldemar Żygowski – wychowanie fizyczne
Agnieszka Brzoza – wychowanie fizyczne
Grażyna Kawska – wychowanie fizyczne
Katarzyna Mierzejewska – wychowanie fizyczne
Marzenna Wygocka – religia
Ewa Mazurowska – biologia, religia
Julita Mykowska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
Lucyna Mania – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
Aleksandra Walentowska – edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Lucyna Witucka – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Katarzyna Polakowska – wychowanie przedszkolne
Katarzyna Delewska – wychowanie przedszkolne
Marta Matyszewska – wychowanie przedszkolne

Pracownicy administracji i obsługi:
Bożena Borsig – administracja, sekretariat
Weronika Goździak – sekretariat
Janusz Siemieński – administracja
Anna Smukała – pielęgniarka szkolna
Anna Senger – pomoc nauczyciela
Daniela Królikowska – pomoc nauczyciela
Aurelia Szwoch – pomoc nauczyciela
Justyna Talaśka – obsługa szkoły
Ewa Runowska – opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu
Alicja Ellert – obsługa szkoły
Iwona Tomaszewska – obsługa szkoły
Łukasz Ciesielski – woźny