Pracownicy szkoły

Nauczyciele:
Małgorzata Siemieńska – Dyrektor, zajęcia komputerowe, bibliotekarz
Justyna Zawitowska – Wicedyrektor, matematyka, pedagog szkolny
Wiesława Krzyżanowska – pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Agnieszka Megger – psycholog szkolny, socjoterapia
Katarzyna Kałamajska – język polski
Justyna Banach-Załęska – język polski
Joanna Popielas – język polski, wos
Katarzyna Karbowska – język angielski
Klaudia Owsiak – język angielski
Karolina Pruszak – język angielski, język polski
Monika Zielinska – język niemiecki
Danuta Stawicka – przyroda
Monika Rogowska – matematyka, przyroda, pedagogika specjalna
Karolina Tomczyk – historia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika specjalna
Dorota Buczyńska – geografia, fizyka
Izabela Szamszon – biologia
Jadwiga Patrzykąt – chemia
Grzegorz Jastrzemski – edukacja dla bezpieczeństwa
Piotr Ossowski – nauczyciel wspomagający
Krzysztof Tomczyk – informatyka, zajęcia komputerowe, technika, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne
Katarzyna Janca – muzyka, edukacja wczesnoszkolna
Waldemar Żygowski – wychowanie fizyczne
Agnieszka Brzoza – wychowanie fizyczne
Grażyna Kawska – wychowanie fizyczne
Ks. Gerard Jakubiak – religia
Marzenna Wygocka – religia
Ewa Mazurowska – religia
Julita Mykowska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
Lucyna Mania – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
Aleksandra Walentowska – edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Lucyna Witucka – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Ewa Tomaszewska – plastyka, oligofrenopedagogika
Katarzyna Polakowska – wychowanie przedszkolne
Katarzyna Delewska – wychowanie przedszkolne
Marta Matyszewska – wychowanie przedszkolne

Pracownicy administracji i obsługi:
Bożena Borsig – administracja, sekretariat
Janusz Siemieński – administracja
Anna Senger – pomoc nauczyciela
Gabriela Matyszewska – pomoc nauczyciela
Aurelia Szwoch – pomoc nauczyciela
Henryka Elas – obsługa szkoły
Justyna Talaśka – obsługa szkoły
Ewa Runowska – obsługa szkoły
Alicja Ellert – obsługa szkoły
Joanna Jutrosińska – pielęgniarka szkolna
Iwona Tomaszewska – opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu
Łukasz Ciesielski – woźny