Pracownicy szkoły

Nauczyciele:

Małgorzata Siemieńska – Dyrektor, doradztwo zawodowe, bibliotekarz, oligofrenopedagogika, pedagog szkolny

Justyna Zawitowska – Wicedyrektor, matematyka, pedagog szkolny, edukacja włączająca

Wiesława Krzyżanowska – pedagog szkolny, pedagog specjalny, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, oligofrenopedagogika

Agnieszka Megger – psycholog szkolny, socjoterapia z terapią pedagogiczną

Błażej Brunke – język polski, język angielski, język niemiecki, plastyka, oligofrenopedagogika

Dorota Buczyńska – geografia, fizyka, oligofrenopedagogika

Ewa Mazurowska – biologia, przyroda, religia, etyka, pedagogika specjalna

Grażyna Kawska – wychowanie fizyczne

Iwona Karpińska – surdopedagog, tyflopedagog

Izabela Wieczorek – matematyka

Joanna Leszka – plastyka

Karolina Pruszak – język angielski, język polski

Karolina Richert – religia

Karolina Tomczyk – historia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika specjalna, doradztwo zawodowe, bibliotekoznawstwo

Katarzyna Kałamajska – język polski

Katarzyna Tobieńska – chemia, biologia

Klaudia Owsiak – język angielski, język polski, wychowanie do życia w rodzinie

Krzysztof Tomczyk – informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Martyna Kropidłowska – język niemiecki

Marzenna Wygocka – religia

Monika Potocka – nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, tyflopedagog

Monika Rogowska – matematyka, przyroda, pedagogika specjalna

Piotr Ossowski – nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych

Rafał Prus – wychowanie fizyczne

Robert Stemplewski – muzyka

Waldemar Żygowski – wychowanie fizyczne

Aleksandra Walentowska – edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Antonina Drywa – edukacja wczesnoszkolna z logopedią, pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną

Edyta Kalkowska-Lanzer – edukacja wczesnoszkolna z logopedią, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Julita Mykowska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, surdopedagog

Katarzyna Karbowska – edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Lucyna Mania – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, oligofrenopedagogika

Paulina Barszcz – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Janca – wychowanie przedszkolne, bibliotekarz

Katarzyna Kosińska – wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Katarzyna Polakowska – wychowanie przedszkolne, socjoterapia i praca z grupą

Lucyna Witucka – wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

 


Pracownicy administracji i obsługi:

Bożena Borsig – sekretarz szkoły

Janusz Siemieński – administracja

Sławomir Zaremski – administracja, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu

Ilona Palmowska – pielęgniarka szkolna

Anna Senger – pomoc nauczyciela

Daniela Królikowska – pomoc nauczyciela

Aurelia Szwoch – pomoc nauczyciela, obsługa szkoły

Alina Rud – asystentka międzykulturowa

Żaneta Ciecholewska – pomoc nauczyciela, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu

Justyna Talaśka – obsługa szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu

Alicja Ellert – obsługa szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu

Iwona Tomaszewska – obsługa szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu

Aneta Mądrachowska – obsługa szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu

Magdalena Kiełtyka – obsługa szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu

Dionizy Wentowski – woźny