Pracownicy szkoły

 

Nauczyciele:

Małgorzata Siemieńska – Dyrektor, doradztwo zawodowe, bibliotekarz, oligofrenopedagogika
Justyna Zawitowska – Wicedyrektor, matematyka, pedagog szkolny
Wiesława Krzyżanowska – pedagog szkolny, pedagog specjalny, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, oligofrenopedagogika
Agnieszka Megger – psycholog szkolny, socjoterapia z terapią pedagogiczną
Anna Bobek – język polski, nauczanie indywidualne, oligofrenopedagogika
Dorota Buczyńska – geografia, fizyka
Ewa Mazurowska – biologia, przyroda, religia, etyka, pedagogika specjalna
Grażyna Kawska – wychowanie fizyczne
Joanna Leszka – plastyka
Karolina Pruszak – język angielski, język polski
Karolina Tomczyk – historia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika specjalna, doradztwo zawodowe
Katarzyna Kałamajska – język polski, opiekun Samorządu Uczniowskiego
Katarzyna Tobieńska – chemia, biologia
Klaudia Owsiak – język angielski, język polski, wychowanie do życia w rodzinie
Krzysztof Tomczyk – informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
Iwona Chmielecka – język niemiecki
Marzenna Wygocka – religia
Monika Rogowska – matematyka, przyroda, pedagogika specjalna
Piotr Ossowski – nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych
Robert Stemplewski – muzyka
Waldemar Żygowski – wychowanie fizyczne
Aleksandra Walentowska – edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Antonina Drywa – edukacja wczesnoszkolna logopedią, pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
Edyta Kalkowska-Lanzer – edukacja wczesnoszkolna z logopedią
Julita Mykowska – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, surdopedagogika
Katarzyna Karbowska – edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Lucyna Mania – edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, oligofrenopedagogika
Katarzyna Janca – wychowanie przedszkolne, bibliotekarz
Paulina Barszcz – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
Marta Matyszewska – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Kosińska – wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika
Katarzyna Polakowska – wychowanie przedszkolne, socjoterapia i praca z grupą
Lucyna Witucka – wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Bożena Borsig – sekretarz szkoły
Janusz Siemieński – administracja
Sławomir Zaremski – administracja, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu
Ilona Palmowska – pielęgniarka szkolna
Anna Senger – pomoc nauczyciela
Daniela Królikowska – pomoc nauczyciela
Aurelia Szwoch – pomoc nauczyciela, obsługa szkoły
Żaneta Ciecholewska – pomoc nauczyciela, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu
Justyna Talaśka – obsługa szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu
Alicja Ellert – obsługa szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu
Iwona Tomaszewska – obsługa szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu
Aneta Mądrachowska – obsługa szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu
Magdalena Kiełtyka – obsługa szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas dowozu do szkoły i do domu
Dionizy Wentowski – woźny