Drodzy Rodzice;

Dzisiaj Minister Edukacji Narodowej ogłosił możliwy zakres funkcjonowania szkół:

_Szanowni Państwo Dyrektorzy,_

OD PONIEDZIAŁKU, 18 MAJA BR. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym.

W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

W załączeniu przekazuję komunikat MEN, w którym znajdą Państwo więcej informacji w tej sprawie oraz kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji. Proszę o zapoznanie się z materiałem i przekazanie go pracownikom Państwa placówki.

W najbliższych dniach zostaną wydane odpowiednie regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne. Wszystkie materiały udostępnimy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przekażemy Państwu za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

_Z wyrazami szacunku_

_Dariusz Piontkowski_

_Minister Edukacji Narodowej_

Załączniki:
https://dokumenty.men.gov.pl/Kalendarz_zmian_w_szkolach_i_placowkach_do_wakacji_-_komunikat_MEN.pdf

Z chwilą ukazania się odpowiednich aktów prawnych regulujących przedstawione przez MEN rozwiązania organizacyjne pracy szkół oraz opracowania możliwości takich rozwiązań organizacyjnych dla naszej szkoły, osobiście będę się z Państwem kontaktować celem:

1. rozpoznania potrzeb w zakresie otoczenia dzieci z klas I-III zajęciami opiekuńczymi,
2. rozpoznania potrzeb w zakresie konsultacji uczniów klasy ósmej z nauczycielami.

Pozdrawiam serdecznie,
Małgorzata Siemieńska
13.05.2020