Zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej na lekcji EDB

W ostatni piątek uczniowie klas ósmych na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa ćwiczyli praktyczne udzielanie pierwszej pomocy. Bardzo ważne jest, aby każdy z nas potrafił pomóc sobie i innym osobom w razie wystąpienia zaburzeń z oddychaniem i krążeniem.

Uczniowie uczyli się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej czy wykonać RKO. Bardzo chętnie włączali się w ćwiczenia, uczniowie w parach wykonywali resuscytację krążeniowo oddechową i inne czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Nauczyciel zwrócił uwagę na konieczność zadbania o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu zdarzenia oraz kolejność przeprowadzania poszczególnych czynności.