04.09.2023 r. – UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

dla uczniów szkoły

8.00 – Msza Św. w jabłowskim kościele

8.45 – uroczysty apel rozpoczynający rok szkolny: przywitanie zebranych uczniów i gości, informacje o zmianach w wychowawstwach klas, pasowanie Pierwszoklasistów, spotkania klas z Wychowawcami.

Przyjazd do szkoły 4 września 2023 r. z rodzicami
lub autobusami komunikacji publicznej o godzinach:

7.05 – Owidz
7.15 – Barchnowy
7.10 – Janowo
7.27 – Dąbrówka
7.35 – Lipinki Szlacheckie
7.45 – Grabowiec

 

Odjazd ze szkoły 4 września 2023 r.:

pierwszy autobus

9.20 – Lipinki Szl.
9.35 – Barchnowy – Owidz – Janowo
12.40 –  Lipinki – Barchnowy – Owidz – Janowo – dla oddziału przedszkolnego

drugi autobus

9.20 – ul. Grabowiecka – Grabowiec – Dąbrówka – ul. Cegielna

 

01.09.2023 r. – UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2023/2024

dla poszczególnych grup przedszkolnych:

Wychowawcy czekają na dzieci od godziny 7.30, a rodziców zapraszają na spotkania:

10.30 – ZWP Lipinki Szlacheckie
11.00 – ZWP Owidz
11.30 – Punkt Przedszkolny w Jabłowie
12.00 – Oddział Przedszkolny dla dzieci sześcioletnich w Jabłowie

 

 

INFORMACJE dla RODZICÓW

  1. Do ubiegania się o pokrycie kosztów przejazdów ucznia do szkoły przez organ prowadzący, należy złożyć odpowiednie oświadczenie w sekretariacie szkoły (do pobrania niżej lub w sekretariacie szkoły). Na jego podstawie ustala się listę uczniów uprawnionych do pokrycia kosztów przejazdu – DOTYCZY NOWYCH UCZNIÓW.
  2. Prosimy o zdeklarowanie poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu (do pobrania niżej lub w sekretariacie szkoły) korzystania z opieki świetlicowej, szkoła poza obowiązującymi zajęciami zapewnia opiekę uczniom nie mającym takiej w domu w godzinach: 6:50 – 16:00.
  3. Rodzice zgłaszają chęć wykupienia obiadów (catering) dla swoich dzieci – warunki:

– spożywanie obiadów będzie możliwe od dnia 18.09.2023 r.

– ilość dni nauki szkolnej w poszczególnych miesiącach z możliwością spożywania posiłków:

IX – 10 dni
X – 22 dni
XI – 19 dni
XII – 16 dni
I – 19 dni
II – 14 dni
III – 19 dni
IV – 18 dni
V – 18 dni
VI – 14 dni

– wartość jednego posiłku: 6,64 zł (słownie złotych: sześć 64/100)

– wpłata wymaganej kwoty (ilość dni razy kwota) konieczna jest ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym dziecko spożywa posiłek, na konto bankowe organu prowadzącego szkołę; wyjątek stanowi miesiąc czerwiec – należność należy wpłacić do dnia 14.06.2024 r. – numer konta: 67 8340 0001 2002 0001 0392 0001. W tytule wpłaty należy podać: „imię i nazwisko dziecka – obiady za miesiąc …….”

  1. Zapraszamy Rodziców na spotkania dnia 7 września 2023r.

Godz. 16.30 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły dla rodziców uczniów klas I–III – HOL SZKOŁY

Godz. 16.45 – spotkania z wychowawcami

Klasa I – sala 116
Klasa IIa – sala 1
Klasa IIb – sala 2
Klasa IIIa – sala 107
Klasa IIIB – sala 114

 

Godz. 17.00 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły dla rodziców uczniów klas IV–VII – HOL SZKOŁY

Godz. 17.15 – spotkania z wychowawcami

Klasa IVa – sala 112
Klasa IVb – sala 203
Klasa V – sala 111
Klasa VI – sala 202
Klasa VIIA – sala 108
Klasa VIIB – sala 106

Godz. 18.00 – spotkanie Oddziałowych Rad Rodziców z Dyrektorem Szkoły

 

Do miłego zobaczenia,
Małgorzata Siemieńska

Regulamin Świetlicy Szkolnej_Karta zgłoszenia dziecka_oświadczenia rodziców

Regulamin_dożywiania_uczniów

Oświadczenie_ odległość_zamieszkania