Pomagajmy!

Samorząd Uczniowski razem z Radą Rodziców organizuje zbiórkę dla Domu Hospicyjnego dla dzieci „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. Potrzebne są następujące…