Akcja Let’s Clean Up Europe! – Posprzątajmy Europę!

Let’s Clean Up Europe – w „wydaniu” przedszkolaków i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jabłowie – jako młodych Europejczyków – to świadoma odpowiedzialność za zapobieganie powstawaniu odpadów, zaangażowanie się we włączanie do akcji sprzątania otaczającego nas środowiska oraz podejmowanie działań edukacyjnych na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami. I tak działamy już nie od dzisiaj …. choć najmłodsze Przedszkolaki …. zaczynają od teraz. Ich małe rączki nie pominęły żadnego odpadu zalegającego na trawnikach, drogach i w lesie. Ponadto potrafią zagospodarować odpady i zrobić „coś z niczego”. Dziękujemy Maluchom za duże zaangażowanie, które wspierają ich Rodzice i mieszkańcy Owidza, Lipinek Szlacheckich i Jabłowa.


Akcja Let’się Clean Up Europe! Nasi rewelacyjni uczniowie. Gratulacje dla uczniów klasy VI i Vb😀

Ministerstwo Środowiska zaprasza do włączenia się w akcję Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!), która trwa od 1 marca do 30 czerwca.

Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z zakresu problematyki zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zachęta szerokiego grona odbiorców do zaangażowania się we włączanie do akcji sprzątania oraz działań edukacyjnych na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami.

W tym roku Polska pierwszy raz weźmie udział w Let’s Clean Up Europe. Akcja skierowana jest w dużej mierze do placówek edukacyjnych, dzięki czemu uczniowie mogą zaangażować się osobiście w szerzenie idei odpowiedzialnego obchodzenia się z odpadami oraz własnoręcznie zadbać o czystość swojej najbliższej okolicy poprzez zorganizowanie sprzątania śmieci z wybranej przez siebie lokacji.

W celu zaangażowania się w Let’s Clean Up Europe należy wypełnić krótki formularz dostępny pod adresem: https://bit.ly/2EA1QA8

Więcej informacji w języku polskim znaleźć można również na stronie Nasze Śmieci.