Zbiórka makulatury – „Przywróćmy dzieciom uśmiech”

Szanowni Państwo
Fundacja Przyjazny Świat Dziecka zaprasza do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą . Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Rodzinne domy dziecka są jedną z najbardziej skutecznych form pomocy dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców. Mogą one znaleźć tam pomoc, schronienie i prawdziwy dom. Biorąc udział w akcji – pomagamy w realizacji podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka – zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie.
Jednocześnie projekt ma wymiar edukacyjny. Uczy dzieci i młodzież empatii, a także pokazuje, że należy pomagać innym. Poza tym, udział w akcji sprawia, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie.
Mechanizm akcji jest niezwykle prosty. Uczniowie w trakcie roku szkolnego przynoszą do szkoły zalegające w ich domach gazety, czasopisma, zużyte zeszyty i luźne kartki papieru. Po zebraniu odpowiedniej ilości makulatury, wyznaczony przez dyrekcję koordynator (najczęściej jest to opiekun samorządu szkolnego) informuje o tym fundację, a ta odbiera ze szkoły zebraną makulaturę.
Aktualna edycja akcji skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków i ich rodziców.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej akcji.

Z poważaniem

Krzysztof Karaś
prezes zarządu
„Przywróćmy dzieciom uśmiech”

Regulamin akcji