Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

2018.11.08_list_MEN_GIS_dyrektorzy_szkół

2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice