Szkoła Promująca Zdrowie – podsumowanie działań

Koordynatorzy działań w zakresie Szkoły Promującej Zdrowie przedstawili i podsumowali dotychczasowe działania, które są wynikiem współpracy z wychowawcami klas oraz wszystkich naszych uczniów i przedszkolaków. Koordynatorzy wskazali również dużą rolę rodziców naszych dzieci, którzy angażują się w działania klasowe i szkolne, co potwierdzenie znalazło w przeprowadzonej ankiecie. Jednoznacznie można stwierdzić, że wszystkim zależy na zdrowiu naszych przedszkolaków, dzieci i młodzieży.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 4 marca 2019 roku, w wyniku dyskusji i burzy mózgów jej członków wskazano kolejne propozycje działań mających zapobiegać złym nawykom odżywiania wśród uczniów oraz popularyzujących zdrowe i aktywne życie. Niektóre z nich możliwe są do zrealizowania dzięki wsparciu nie tylko rodziców, ale i naszego organu prowadzącego: Gminy Starogard Gdański.

Działania w obszarze odżywiania:

 • dostępność wody pitnej na terenie szkoły,
 • wspólne z wychowawcą drugie śniadanie w klasie I-III i w oddziałach przedszkolnych,
 • nauka przyrządzania zdrowych posiłków pod hasłem „Dopilnuj, aby Twój kęs miał sens”,
 • małe ogródki klasowe (hodowanie ziół wykorzystywanych do urozmaicenia kanapek) na drugie śniadanie klasy I-III,
 • „Owocowe dni”
 • wspólne picie mleka,
 • robimy zdrowe kanapki i sałatki.

Działania w obszarze aktywności fizycznej:

 • wycieczki piesze i rowerowe,
 • zajęcia ruchowe w terenie,
 • akcja „Wsiądź na rower”,
 • piknik rodzinny,
 • nauka pływania na basenie.

Działania w zakresie zdrowia:

 • zaczynamy od rąk – higiena osobista ma znaczenie,
 • zdrowy uśmiech – „leczenie ząbka u doktorka” w gabinecie stomatologicznym (lęk to nie moja bajka),
 • tolerancja to MY.