Bieżące Informacje


26 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,
Rodzice naszych przedszkolaków i uczniów,

informuję, że strajk pracowników oświaty zostaje zawieszony bezterminowo począwszy od dnia
27 kwietnia 2019 roku.
W związku z tym od 29.04.2019 szkoła pracować będzie zgodnie z planem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Z poważaniem,
Małgorzata Siemieńska


23 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,
Rodzice naszych przedszkolaków i uczniów,

nadal trwa bezterminowy strajk pracowników oświaty.
Szkoła od dnia 24 kwietnia 2019 roku zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze zgodnie z planem pracy szkoły.

O zmianie sytuacji w naszej szkole niezwłocznie Państwa powiadomię.

Z poważaniem,
Małgorzata Siemieńska9 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,
Rodzice naszych przedszkolaków i uczniów,

informuję, że strajk pracowników szkoły trwa nadal do odwołania.
Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem,
Małgorzata Siemieńska


7 kwietnia 2019


Szanowni Państwo,
Rodzice naszych przedszkolaków i uczniów,

w związku z brakiem porozumienia między Rządem RP a związkami zawodowymi i ogłoszeniem strajku od dnia 8 kwietnia 2019 r. informuję, że pracownicy szkoły we wcześniej przeprowadzonym referendum w 87 % opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku.
Na ten moment nie wiem ilu pracowników w dniu jutrzejszym przystąpi do akcji strajkowej, tę informację pozyskam dopiero jutro rano.
Jednocześnie informuję, że moim obowiązkiem jest zapewnienie uczniom, w każdej sytuacji, opieki i bezpiecznych warunków pobytu w szkole. Dołożę wszelkich starań, aby uczniowie, którzy podczas strajku przybędą do szkoły, mieli zapewnione zajęcia opiekuńcze.
Ponadto podejmę niezbędne i możliwe działania, aby uczniowie klasy trzeciej gimnazjum i klasy ósmej, którzy przystępują do egzaminu zewnętrznego mieli zapewniony prawidłowy  jego przebieg.
Tych Państwa, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku w domu i pozostawią je w czasie strajku pod swoją opieką, proszę o przekazanie takiej informacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie.
Na bieżąco będę Państwa informować o sytuacji w naszej placówce za pośrednictwem strony internetowej szkoły i e-dziennika.

Proszę Państwa o zrozumienie w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

Z poważaniem
Małgorzata Siemieńska