Działania Projektowe Szkoły Promującej Zdrowie – „Hałas w szkole”

Szkoła to hałas. Hałas to ból głowy, problemy z koncentracją, a nawet agresja i pogorszenie słuchu. Problem jest stary jak sama instytucja szkoły. I choć rozwiązania są dostępne, to mało kto z nich korzysta.

Zespół do spraw SzPZ zabrał się za ten problem.

Między 6 a 10 maja zostały przeprowadzone ankiety wśród uczniów klas 4-8 i 3 gimnazjum, a następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna, która miała uświadomić uczniów, jak wielkim problemem jest hałas.

Poniżej przestawiamy wyniki badań uczniów oraz wnioski.

Ankieta hałas w szkole