Warsztaty patriotyczne w ramach projektu „Dla Niepodległej teraz i zawsze”

6 czerwca 2019 roku w jabłowskiej szkole zorganizowano warsztaty patriotyczne, które miały na celu podsumowanie działań szkoły z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz przybliżenie uczniom znaczącej dla historii naszego kraju daty 04.06.1989 roku. Poszczególnym klasom przydzielono zadania do wykonania, między innymi: zebranie informacji o Lechu Wałęsie i Solidarności, wyborach 04.06.1989 roku, Okrągłym Stole, stworzenie prezentacji multimedialnej przedstawiającej najważniejsze działania podjęte przez społeczność naszej szkoły w ramach upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Efekty prac zostały przedstawione na forum podczas spotkania na holu szkoły. Tam mogliśmy również zaśpiewać piosenki patriotyczne oraz sprawdzić naszą wiedzą w quizie patriotycznym. Warsztaty uświadomiły nam po raz kolejny, jak wielkie mamy szczęście, że żyjemy w wolnym demokratycznym kraju.