Filmy edukacyjne z zakresu ochrony osobistej przygotowane przez Wojska Obrony Terytorialnej

Przekazuję Państwu do wykorzystania krótkie filmy edukacyjne z zakresu ochrony osobistej, przygotowane przez Wojska Obrony Terytorialnej.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Filmy i prezentacje: