Bezpieczny rok szkolny 2020/2021

Zalecenia / rekomendacje / procedury

 prezentacja_26.08.2020

 Diagram_podejrzenie_zachorowania

 Kluczowe kryteria przesłanki, które bierze pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

 Pismo dot. nowego roku szkolnego

 Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną

 Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

 Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

 Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

 Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

 Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli