„Mała książka – wielki człowiek”

W ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek” organizowanego przez Instytut Książki uczniowie klas pierwszych naszej szkoły otrzymali 29.10.2020 r. podczas uroczystości Pasowania na Czytelnika Wyprawki Czytelnicze. Dzieci czytały wiersze i chętnie rozwiązywały zagadki o różnych bohaterach książek dla najmłodszych. Ponadto wiedzą jak obchodzić się z książkami i że można je znaleźć w sercu naszej szkoły – bibliotece. Na zakończenie spotkania każde dziecko dostało w prezencie antologię zawierającą teksty najwybitniejszych polskich autorów. Otrzymane publikacje mają zachęcić naszych najmłodszych uczniów do niezwykłej przygody, jaką jest samodzielna lektura książek.

STYPENDYŚCI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze złożonymi przez naszych uczniów Wnioskami o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” Departament Edukacji i Sportu UMWP umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Ranking Wniosków oraz Rekomendacja sporządzone przez Komisję Stypendialną na których widnieje dwóch naszych uczniów:

Anna Żyjewska i Piotr Lokś

oraz absolwentka: Oliwia Muszyńska.

 

Gratulujemy!

https://www.bip.pomorskie.eu/a,64249,ogloszenie-7620.html

Funkcjonowanie szkoły w dniach 26-X-2020 r. – 8-XI-2020 r.

_Szanowni Państwo,_

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach
ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.

_Z poważaniem_

_Przemysław Czarnek_
_Minister Edukacji i Nauki _

————————-
Załączniki:
[1] https://dokumenty.men.gov.pl/119b9ac1-a62e-44e4-a552-3f78db9eeed0/zmianywfunkcjonowaniuszkolod24pazdziernikabrkomunikatmen.docx
[2] https://dokumenty.men.gov.pl/ee8c8123-480b-4cf7-9ec6-b2e8afe01d02/rozporzadzeniezart30bcovid19.pdf

 

 


Szanowni Rodzice,
działając na podstawie § 1a ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informuję Państwa, że
od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII.

W zawiązku z powyższym uczniowie wskazanych klas będą brali udział w realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość czyli tzw. nauczaniu zdalnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W tym celu wykorzystywać będziemy wyłącznie Platformę Office 365 – Microsoft Teams.

Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III pracować będą w trybie stacjonarnym.

Autobus szkolny rano będzie dowoził dzieci do szkoły tak jak do tej pory.
Powroty do domu będzie każdego dnia na jednej trasie: Jabłowo ul. Grabowiecka – Grabowiec – Jabłowo ul. Pelplińska – Lipinki Szlacheckie – Barchnowy – Owidz – Janowo tj.
1. w poniedziałki o godz. 13.30;
2. w pozostałe dni tygodnia o godz. 12.40.
Poza wskazanymi wyżej, nie będzie innych/dodatkowych kursów autobusu szkolnego.

Dzieci, które są na świetlicy dłużej niż zapewniony przez szkołę powrót do domu, odbierane są przez rodziców lub inne osoby wskazane przez rodziców.

Szczegóły organizacyjne funkcjonowania szkoły w czasie wprowadzonych ograniczeń przekazałam wszystkim rodzicom za pośrednictwem e-dziennika.
W przypadku pytań, dodatkowych wyjaśnień i innych spraw proszę o kontakt z wychowawcami lub bezpośrednio ze mną.

Pozdrawiam serdecznie,
Małgorzata Siemieńska

Narodowy Dzień Muzyki

5 października obchodziliśmy w naszej szkole „ Dzień muzyki”. A to za sprawą świetnej organizacji zespołu do spraw Szkoły Promującej Zdrowie. W tym dniu na przerwach można było usłyszeć muzykę rożnego rodzaju a dla najmłodszych odbył się apel związany z tańcem i muzyką. Uczniowie poznali i usłyszeli wiele instrumentów. Posłuchać można było utworów muzycznych i nauczyć się tańca! Oprócz tego przeprowadzony został quiz w którym klasa 1 B zdobyła pierwsze miejsce.

To był dzień pełen pozytywnych emocji!      Z przytupem!