STYPENDYŚCI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze złożonymi przez naszych uczniów Wnioskami o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” Departament Edukacji i Sportu UMWP umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Ranking Wniosków oraz Rekomendacja sporządzone przez Komisję Stypendialną na których widnieje dwóch naszych uczniów:

Anna Żyjewska i Piotr Lokś

oraz absolwentka: Oliwia Muszyńska.

 

Gratulujemy!

https://www.bip.pomorskie.eu/a,64249,ogloszenie-7620.html