Warsztaty profilaktyczne dotyczące radzenia sobie z niewłaściwymi emocjami

We współpracy z Koordynatorem Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom 9  listopada 2022 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących radzenia sobie z niewłaściwymi emocjami. Psychoterapeuci z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim – prowadząc warsztaty skoncentrowali się zwłaszcza nad sposobem radzenia ze złością w celu wyeliminowania agresji i przemocy w relacjach z innymi osobami w realu i w sieci. Uczniowie klas 4-8 dowiedzieli się również m.in. jak własne negatywne emocje można pozytywnie wykorzystać. Zdobyli cenną wiedzę i umiejętności, teraz muszą nauczyć się ją wykorzystywać i stosować. To wszystko po to, abyśmy nieustannie budowali przyjazną szkolną rodzinę, byli lubiani, potrafili się wzajemnie zrozumieć i wspierać.

Pamiętajmy, że zachowując swoje racje, możemy zadbać o dobre relacje. Dokonujmy właściwych wyborów ☺