3 – 5.04.2023 r.  REKOLEKCJE

Szanowni Rodzice,

dzieci i uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli uczestniczą w naukach rekolekcyjnych w Kościele.

3 – 5 kwietnia 2023 poza wskazanymi niżej godzinami obowiązuje plan lekcji. Wyjątkiem jest środa, kiedy bezpośrednio po naukach rekolekcyjnych uczniowie wracają do domu.

W dniach 3 i 4 kwietnia 2023

Nauki w Kościele:

a) 10.00 – 10.50 – oddział sześciolatków i kl. I-V

b) 11.00 – 11.50 – kl. VI-VIII

uczniom nieuczestniczącym w rekolekcjach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

W dniu 5 kwietnia 2023

Nauka w Kościele – dla wszystkich grup wiekowych

11.00 – 12.30 – Droga Krzyżowa i Msza Św. z nauką

a) uczniom nieuczestniczącym w rekolekcjach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze;

b) odjazdy dzieci/uczniów ze szkoły:

12.40 – Lipinki, Barchnowy, Owidz, Janowo;  

12.40 – Jabłowo ul. Grabowiecka, Grabowiec, Dąbrówka, Jabłowo ul. Cegielna;

c) świetlica dla dzieci niemających opieki w domu: od 12.45 – odbiór dzieci przez rodziców (nie będzie autobusu).