Najlepsza absolwentka naszej szkoły🤝👏👍🏆🥇

     Kinga Wylęgły jest uczennicą wszechstronnie rozwiniętą. Osiąga nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, ale w ramach swoich zainteresowań i rozwijania talentu bierze udział  w konkursach i przesłuchaniach wokalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym z niemałymi sukcesami, m.in.: zajęła pierwsze miejsca w Wojewódzkim Konkursie Polskiej Piosenki pod Patronatem Kuratorium Oświaty, w Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Piosenki „Piosenkobranie” w Opolu, w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki „SE-Aphrodite Voice 2023” na Cyprze, w Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka”, w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki „Orfeusz w Italii” w Wenecji, drugie miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Bajkowej w Bielsko – Białej. Za promowanie regionu podczas konkursów wokalnych została wyróżniona nadaniem prestiżowego tytułu Perełki Kociewia.
     Musimy wspomnieć o Jej sukcesach sportowych. Tę pasję Kinga rozwijała w początkowym etapie nauki szkolnej: m.in. zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegach przełajowych dziewcząt czy I miejsce w XXII i XIII Biegu Kociewskim. Na podium stawała również na turniejach i zawodach sportowych poza granicami naszego województwa.
     Chętnie angażuje się we wszelkie działania szkoły, pełniąc sumiennie funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Jest osobą kreatywną, inicjującą różnorodne szkolne działania. Kinga jest życzliwa innym, wrażliwa na los drugiego człowieka, ciesząca się zaufaniem rówieśników.

     Życzymy jej powodzenia w kolejnym etapie edukacyjnym oraz rozwijania talentu wokalnego.