KOŃCZYSZ 8 KLASĘ?

 

REKRUTACJA 2023-2024

 

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w Powiecie Tczewskim

REKRUTACJA 2023-2024

W rekrutacji żadna szkoła podstawowa nie jest szkołą aktywną – uczniowie sami zakładają konta w systemie czyli zgłaszają kandydaturę.

Szanowni rodzice i ósmoklasiści – za Waszą rekrutację począwszy od loginu i hasła odpowiadają rodzice.
Terminy rekrutacji
 • od 15 maja do 20 czerwca 2023 r.   do godz. 15.00– składanie podań o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów
 • od 23 czerwca do 12 lipca 2023 godz.15.00 –uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje;
 • 18 lipca 2023 godz.– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 • Od 22 lipca do 26 lipca 2023 do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
  oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;
 • 27 lipca 2023 r. do godz. 1400 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły
Terminy rekrutacji uzupełniającej
 • od 01 sierpnia do 03 sierpnia 2023 r. – składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami
 • 11 sierpnia 2023 r.– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w rekrutacji
  uzupełniającej
 • Od 14 do 17 sierpnia 2023 do godz. 15.00– potwierdzenie przez rodzica kandydata kandydaci woli
  przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 18 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej
Małgorzata Siemieńska
Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2022/2023

egzamin_osmoklasisty2023

ZGŁASZANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W TERMINIE GŁÓWNYM UCZNIÓW, BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY 

zglaszanie_do_egzaminu_osmoklasisty_obywatele_ukrainy

 

Aktualne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty:
Centralna Komisja Egzaminacyjna


W rekrutacji żadna szkoła podstawowa nie jest szkołą aktywną – uczniowie sami zakładają konta w systemie czyli zgłaszają kandydaturę.

Szanowni rodzice i ósmoklasiści – za Waszą rekrutację począwszy od loginu i hasła odpowiadają rodzice.
Terminy elektronicznego składania wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami są następujące:
1. do szkoły mundurowej (egzamin zręcznościowy) lub innej, w której jest dodatkowy egzamin: 16-31 maja 2022 r. do godz. 15.00,
2. do pozostałych szkół ponadpodstawowych: 16.05 – 20.06.2022 r. do godz. 15.00. Po tych terminach i godzinach rekrutacja nie będzie możliwa – system rekrutacji elektronicznej zostanie wyłączony (nieaktywny).
Z poważaniem
Małgorzata Siemieńska
Dyrektor Szkoły

Terminy-rekrutacji-2022-23


Sprawdź swoje preferencje zawodowe

Test do badania predyspozycji i zainteresowań

Klocki kariery  

Quiz predyspozycji zawodowych 

Kompetencjometr 

Test predyspozycji zawodowych 


Oferta edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Starogardzkiego na rok szkolny 2022/2023


I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim

www.1lo.stg.pl

 

 

II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim

www.2lo.stg.pl

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

www.zse.com.pl

 

 

Technikum w Owidzu

www.technikumowidz.pl

 

Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

www.zszstarogard.pl

 

TEB Technikum

www.technikum.pl

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie
www.zspczarnawoda.pl

 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie
www.boleslawowo.pl

 

Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie

www.zsp.pelplin.pl

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu
www.zspskorcz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARCHIWUM rok szkolny 2021/2022

Poniżej  znajduje się nagranie z WEBINARIUM z roku poprzedniego  – warto obejrzeć:-)

 


Zobacz do jakiej szkoły możesz się wybrać!

Zasady naboru do szkół ponadpodstawowych w powiecie starogardzkim  na rok szkolny 2021/2022

 

Oferta edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Starogardzkiego

I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
www.lo.internetdsl.pl
I Liceum Starogard Gdański

 

II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
www.2lo.stg.pl
II Liceum Starogard Gdański

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
www.zse.stronyzklasa.pl
Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim – informacja

 

Technikum w Owidzu
www.technikumowidz.pl
Technikum Owidz – informacja

 

Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim
www.zszstarogard.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim – informacja

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie
www.zspczarnawoda.pl
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie – informacja

 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie
www.boleslawowo.pl
Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie – informacja

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu
www.zspskorcz.pl
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu – informacja

 

Oferta edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego

Biuletyn Oferta Edukacyjna Szkół Powiatu Tczewskiego na rok 2021-2022

 Oferta szkół ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego 2021-2022 – lista oddziałów i terminarz

 

INNE PROPOZYCJE DLA CIEBIE:-)

 

Dzień otwarty Collegium Marianum w Pelplinie