Szkoła promująca zdrowie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁAŃ
 ZESPOŁU DS. SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

W bieżącym roku szkolnym zespół do spraw Szkoły Promującej Zdrowie przeprowadził badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców, w celu zbadania
i znalezienia problemów w zakresie zdrowia. Ankiety przeprowadzono dwukrotnie, na początku
i końcu roku szkolnego. Problemem priorytetowym, którym zajął się zespół ds. SzPZ była relacja pomiędzy uczniami. Dodatkowo podjęliśmy działania profilaktyczne związane z atmosferą w szkole, aktywnością ruchową oraz zdrowymi nawykami żywieniowymi. Oceny z realizacji zadań zostały dokładnie przeanalizowane, a wyniki opisane i zamieszczone na stronie szkoły w zakładce SzPZ.

Poniżej przedstawiamy nasze działania:

– „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”,

– Dzień Życzliwości i Pozdrowień”,

– Dzień sportu „Sportowo i Zdrowo”

– Udział w projekcie Otylii Jędrzejczak „Mistrzynie w Szkołach” (sport jak dziewczyna),

– Zumba świąteczna z okazji Mikołajek,

– Akcja „Mój Plecak”

– „Dzień Zdrowia”

– Dzień Dziecka na sportowo

– Akcja „Wsiądź na rower”,

– Udział w akcji „Śniadanie daje moc” – wszyscy uczniowie

– Przygotowanie gazetek ściennych

– Zajęcia praktyczne, pogadanki nt. wartości odżywczych i korzyści spożywania owoców i warzyw

– Pogadanki i spotkania z pielęgniarką szkolną nt. higieny osobistej, higieny jamy ustnej (fluoryzacja), higieny okresu dojrzewania

– obchody Szkolnego Dnia Walki z Hałasem, przeprowadzenie ankiety, warsztaty z psychologiem, film,

– oraz wszystkie akcje szkolne związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, do których należą wycieczki szkolne. zdrowe wspólne śniadania w szkole.

– Na podstawie przeprowadzonej diagnozy i szeregu działań, określiliśmy mocne strony szkoły i słabe strony szkoły.

Mocne strony to:

 1. Nowoczesna baza dydaktyczna,
 2. Dobrze wyposażona sala gimnastyczna,
 3. Sukcesy uczniów w zawodach sportowych i konkursach,
 4. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, umożliwiająca uczniom rozwijanie zainteresowań i osiąganie sukcesów w zawodach sportowych i konkursach,
 5. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w różnorodnych zajęciach sportowych,
 6. Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, edukacyjnych dla całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,
 7. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Gabinet pielęgniarki na terenie szkoły,
 9. Zaangażowanie uczniów i rodziców w różnego rodzaju imprezach klasowych i szkolnych,
 10. Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym,

Słabe strony to:

– Ciągle zbyt niska świadomość uczniów i ich rodziców w zakresie zachowań prozdrowotnych,

– Złe nawyki żywieniowe uczniów (spożywanie małej ilości warzyw i owoców).

Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym:

– Kontynuacja realizacji programów oraz projektów prozdrowotnych i profilaktycznych Szkoły Promującej Zdrowie oraz profilaktyka relacji rówieśniczej.


W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła wzięła udział w przedsięwzięciach Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Działania te wypełniły okres przygotowawczy, w którym udało nam się wyłonić inicjatora oraz stworzyć grupę inicjatywną, składającą się z Pani Dyrektor, nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców klas oraz uczennic z klasy VI i ich rodziców. Najpierw jednak nasi rodzice potwierdzili potrzebę dbania o zdrowie i zaakceptowali kontynuowanie przez szkołę działań prozdrowotnych.

O naszej inicjatywie poinformowaliśmy pracowników szkoły na posiedzeniach rady pedagogicznej i spotkaniach z nauczycielami, których zachęcaliśmy do wspólnej refleksji. Przeprowadziliśmy również ankiety na temat zdrowego stylu życia oraz dyskusje nad znaczeniem zdrowia i dobrego samopoczucia w szkole. Następnie przeprowadziliśmy w młodszych klasach warsztaty i pogadanki na temat zdrowia: „Czym jest zdrowie? Na czym polega zdrowe odżywianie? Jakie jest ich samopoczucie w szkole?” Kolejnym etapem było przeprowadzenie w starszych klasach ankiety, które pomogły ocenić poglądy uczniów, na temat atmosfery w szkole, ich samopoczucia oraz co wiedzą na temat zdrowego odżywiania.

Po przeprowadzonej analizie ankiet, wywiadów z uczniami i nauczycielami, zespół inicjatywny przeprowadził działania, które miały pomóc zrozumieć koncepcję i priorytety SzPZ, związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, działania rozwiązujące problemy, uzupełniające wiedzę na temat zdrowego stylu życia.

Należą do nich między innymi:

 1. w obszarze zdrowia psychicznego:
 • warsztaty socjoterapeutyczne, integracyjne
 • Dzień tańca – projekt edukacyjny z udziałem wszystkich klas,
 • Dzień Rodziny – wspólne aktywne spędzanie czasu wolnego,
 • Dzień Dziecka – integracja dzieci w różnym wieku poprzez zabawę i opiekę,
 • Andrzejki w szkole – tolerancja dla każdego,2. w obszarze zdrowia fizycznego:
 • Dzień wody,
 • „Śniadanie daje moc” w klasach młodszych,
 • Sprzątanie Świata (ekologia, segregacja odpadów, recykling),
 • Dzień Pluszowego Misia (marchewkowe ciasto, walory miodu),
 • Szkolne śpiewanie kolęd i pastorałek (jarmark świąteczny, potrawy świąteczne),
 • okolicznościowe spotkania dla seniorów (aktywny tryb życia w każdym wieku).
 • inne działania, w których inicjatorami są uczniowie naszej szkoły:
  • Przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej,
  • Bike-owe wycieczki rowerowe,
  • Ratujmy pszczoły,
  • Poznaję wczoraj, działam dziś, tworzę jutro.

Grupa inicjatywna na rok szkolny 2018/2019 przygotowuje kolejny szereg rozmaitych działań – nowych i cyklicznych, które pomogą zrozumieć koncepcję SzPZ oraz poprawią samopoczucie uczniów i zadbają o zdrowe nawyki odżywiania, a w konsekwencji ukształtować nawyki zdrowego stylu życia.

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:
•  zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
•  niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: – działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny, – działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;
•  warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie
 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

NASZE DZIAŁANIA

CZERWIEC 2019

W naszej szkole zdrowie to podstawa!

Zobaczcie fotorelacje z imprezy pt. „Dzień Zdrowia”.

Akcja „Rowerowy Maj” – ZAKOŃCZONA!
Zasady były bardzo proste – każdy uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolce czy deskorolce,  otrzymuje pieczątkę.

Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymywali dzisiaj nagrody.

A oto fotorelacja:

„Każdy człowiek Ci to powie – na rowerze dbasz o zdrowie”

MAJ 2019

Szkoła to hałas. Hałas to ból głowy, problemy z koncentracją, a nawet agresja i pogorszenie słuchu. Problem jest stary jak sama instytucja szkoły. I choć rozwiązania są dostępne, to mało kto z nich korzysta.

Zespół do spraw SzPZ zabrał się za ten problem.

Między 6 a 10 maja zostały przeprowadzone ankiety wśród uczniów klas 4-8 i 3 gimnazjum, a następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna, która miała uświadomić uczniów, jak wielkim problemem jest hałas.

Poniżej przestawiamy wyniki badań uczniów oraz wnioski.

Poniżej przestawiamy wyniki badań uczniów oraz wnioski.

Ankieta hałas w szkole


MARZEC 2019

„Coraz dłuższe dni nastają, sroga zima odjechała.
A do życia powolutku budzi się przyroda cała.” Tadeusz Boy-Żeleński

21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Wiosny. Każda klasa ze swoim wychowawcą spędziła ten czas aktywnie i zdrowo, przygotowując zdrowe kompozycje żywieniowe i edukowała się w zakresie zdrowego odżywiania. Oto efekty naszej pracy.

Zapraszamy do fotorelacji.

Koordynatorzy działań w zakresie Szkoły Promującej Zdrowie przedstawili i podsumowali dotychczasowe działania, które są wynikiem współpracy z wychowawcami klas oraz wszystkich naszych uczniów i przedszkolaków. Koordynatorzy wskazali również dużą rolę rodziców naszych dzieci, którzy angażują się w działania klasowe i szkolne, co potwierdzenie znalazło w przeprowadzonej ankiecie. Jednoznacznie można stwierdzić, że wszystkim zależy na zdrowiu naszych przedszkolaków, dzieci i młodzieży.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 4 marca 2019 roku, w wyniku dyskusji i burzy mózgów jej członków wskazano kolejne propozycje działań mających zapobiegać złym nawykom odżywiania wśród uczniów oraz popularyzujących zdrowe i aktywne życie. Niektóre z nich możliwe są do zrealizowania dzięki wsparciu nie tylko rodziców, ale i naszego organu prowadzącego: Gminy Starogard Gdański.

Działania w obszarze odżywiania:

 • dostępność wody pitnej na terenie szkoły,
 • wspólne z wychowawcą drugie śniadanie w klasie I-III i w oddziałach przedszkolnych,
 • nauka przyrządzania zdrowych posiłków pod hasłem „Dopilnuj, aby Twój kęs miał sens”,
 • małe ogródki klasowe (hodowanie ziół wykorzystywanych do urozmaicenia kanapek) na drugie śniadanie klasy I-III,
 • „Owocowe dni”
 • wspólne picie mleka,
 • robimy zdrowe kanapki i sałatki.

Działania w obszarze aktywności fizycznej:

 • wycieczki piesze i rowerowe,
 • zajęcia ruchowe w terenie,
 • akcja „Wsiądź na rower”,
 • piknik rodzinny,
 • nauka pływania na basenie.

Działania w zakresie zdrowia:

 • zaczynamy od rąk – higiena osobista ma znaczenie,
 • zdrowy uśmiech – „leczenie ząbka u doktorka” w gabinecie stomatologicznym (lęk to nie moja bajka),
 • tolerancja to MY.

LUTY 2019

Wiemy jak ważną sprawą dla naszego zdrowia jest kręgosłup, dlatego na przełomie lutego i marca zajęliśmy się rozpowszechnianiem informacji na temat profilaktyki wad postawy.

Akcja „Mój plecak” – została przeprowadzona, aby sprawdzić czy problem przeciążonych teczek ( pomimo szkolnych szafek dla każdego ucznia) istnieje w naszej szkole. Według zaleceń Głównego Inspektoratu waga szkolnego plecaka nie powinna przekraczać 10-15 % masy ciała dziecka.

W badaniu udział wzięły klasy I- VII szkoły podstawowej. Uczennice z zespołu SzPZ w trakcie przerwy ważyły uczniów i ich plecaki.

Oto nasze wyniki:

Klasa I- 11 %

Klasa II- 8 %

Klasa III- 9%

Klasa IV- 12 %

Klasa V- 13%

Klasa VI- 11 %

Klasa VII- 16 %.

Wyniki  przeprowadzonego badania  nie są zadowalające. Zauważyliśmy, że wielu uczniów ma zły nawyk noszenia plecaka ( noszenie na jednym ramieniu, oraz zbyt długie szelki). Złe nawyki, przyczynić się  mogą do wielu schorzeń kręgosłupa, dlatego ważne jest  dopilnowanie prawidłowego noszenia plecaka oraz kontrolowanie jego zawartości.

Podjęte działania:

– dla nauczycieli ( zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych),

– dla rodziców ( 10 Zasad Zdrowego Kręgosłupa),

– dla nauczycieli wf ( ćwiczenia wzmacniające i korekcyjne).


Poniżej fotorelacja z akcji szkolnej.

Pozdrawiamy

Zespół do spraw Szkoły Promującej Zdrowie.

 

 

             10 przykazań Lekkiego Tornistra

 1.  Podczas zakupu tornistra zwróć uwagę na rodzaj materiału, z którego został wykonany, a także czy posiada on specjalnie wyprofilowany tył. Szelki plecaka powinny być szerokie, regulowane oraz umożliwiać Twojemu dziecku swobodne wkładanie i zdejmowanie ciężaru. Pamiętaj, by waga pustego tornistra nie przekraczała 1 kg.
 2.  Zrezygnuj z plecaka na kółkach. Mimo że jego zakup może wydawać się dobrym pomysłem, dziecku trudno będzie nosić tornister na schodach i podczas złej pogody. Poza tym ciągnięcie plecaka jedną ręką zwiększy ryzyko powstania wad postawy. Nie kupuj także tornistra z metalowym stelażem. Twoje dziecko, oprócz książek, będzie musiało dźwigać dodatkowy ciężar!
 3.  Na bieżąco kontroluj, czy ciężar tornistra Twojego dziecka nie przekracza 10% jego masy ciała.
 4. W celu zmniejszenia wagi przedmiotów znajdujących się w plecaku kupuj zeszyty w miękkiej okładce o grubości nie większej niż 32 kartki. Kanapki zapakuj w specjalne woreczki śniadaniowe bądź lekkie pudełko, a picie – w plastikową butelkę albo specjalny bidon (zaleca się unikanie ciężkich, metalowych bidonów).
 5. Codziennie wieczorem sprawdź zawartość plecaka swojego dziecka. Wyciągnij niezjedzone kanapki i słodycze, butelki z napojami, kartoniki mleka oraz zbędne podręczniki i zeszyty.
 6. Dopilnuj, by dziecko miało w tornistrze tylko te podręczniki i zeszyty, które będą mu potrzebne danego dnia.
 7. Pomóż dziecku prawidłowo zapakować plecak.
 8. Zwróć dziecku uwagę, by nosiło plecak na obu ramionach.
 9. Dopilnuj, by rzeczy dodatkowe – akcesoria plastyczne, czyste zeszyty, przybory kreślarskie, dodatkowe piórniki, strój na lekcję w-f, zabawki i inne – dziecko zostawiło w szkolnej szafce lub miejscu do tego wyznaczonym.
 10. Codziennie dbaj o utrzymanie prawidłowej postawy ciała dziecka. Pamiętaj, że nawyki wypracowane w najmłodszych latach procentują przez całe życie.

STYCZEŃ 2019

Ankieta nawyki żywieniowe”


GRUDZIEŃ 2018

6 grudnia nasza szkoła była roztańczona 😉 Z okazji Mikołajek zespół do spraw SzPZ postanowiło zrobić Zumbę świąteczna 😉 Uczniowie szkoły w przepięknych strojach w kolorowych barwach tańczyli i śpiewali 😉
Atmosfera w tym dniu była bardzo wesoła 😉


LISTOPAD 2018

W listopadzie nasz zespół do spraw Szkoły Promującej Zdrowie postawił na atmosferę. 21 listopada nasza szkoła obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z tej oto okazji koordynatorzy SZPZ przygotowali kolejną akcję dla uczniów. W tym dniu dominował kolor żółty. Uczniowie na cześć tego dnia ubrali się w słoneczne barwy. Oprócz tego uczniowie na przerwach mogli obdarowywać  nie tylko uczniów ale również pracowników szkoły, nauczycieli karteczkami z miłymi słowami: Miłego dnia, Wszystkiego dobrego itp. Atmosfera jest tak bardzo ważna , więc dbajmy o nią. Uczniowie i nauczyciele znowu górą!


Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji obchodzonego 16 listopada uczniowie kl. III Gimnazjum zorganizowali na przerwach happening. Każdy kto chciał przekazać coś innym, mógł to zapisać  na „rączkach”, z których powstało piękne, ogromne drzewo – DRZEWO TOLERANCJI.

Bo Tolerancja to TY i JA!


PAŹDZIERNIK 2018

Miesiąc październik był miesiącem zdrowej żywności. Wiele się działo w naszej szkole. Uczniowie sami przygotowywali zdrowe posiłki. Były to nie tylko zdrowe przekąski ale również sałatki owocowe, soki i wiele innych dań przygotowanych przez najmłodszych! Akcja „Śniadanie daje moc” była w naszej szkole wszędzie! Również w klasie I odbyła się  Rondelkolandia. Ciekawe przepisy na smaczne potrawy z wykorzystaniem jajka. Na talerzykach pojawiły się kolorowe kanapki, grzybki, myszki i łódki. Było smacznie i zdrowo Uczniowie mieli wiele radości również obdarowując pysznościami innych uczniów i nauczycieli.


WRZESIEŃ 2018

Tradycyjnie 11 września, na pamiątkę oddania naszej hali sportowej, obchodzimy Dzień Sportu ( minęło już 17 lat ).

W tym roku hasło przewodnie tego Dnia to – Sportowo i Zdrowo.

Dla najmłodszych uczniowie klasy III gimnazjum przygotowali festyn rekreacyjny w ramach którego  przeprowadzili wiele konkurencji. Były biegi, rzuty, skoki, tor przeszkód i wiele innych atrakcji.

W klasach starszych do wyboru piłka nożna, dwa ognie oraz sprawnościowy miszmasz, w którym pomieszani uczniowie z wszystkich klas rywalizowali  w konkurencjach sprawnościowych ( to dobry sposób na  integrację braci szkolnej).

Było aktywnie i radośnie. Hitem okazały się nagrody dla wszystkich – piękne, soczyste JABŁUSZKA!

NA ZDROWIE!!!


22 września również aktywowaliśmy uczniów do pracy. Tym razem była to akcja „Sprzątanie świata”. Cała szkoła prężnie walczyła o czystość naszej okolicy.


RAJD ROWEROWY 100 rowerzystów na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W dniu 27.09.2018 odbył się rajd rowerowy, z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości  pt. „100 rowerów, na 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Uczniowie dzięki tej wycieczce mogli sprawdzić swoje możliwości kondycyjne. Aktywność ruchowa pobudzona! Bo przecież „Ruch to zdrowie”.

 


Organ prowadzący wraz ze Starogardzkim Centrum Rehabilitacji zorganizował w semestrze pierwszym zajęcia dla uczniów klas 3 i 4 z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia te miały poprawić aktywność ruchową oraz nabyć prawidłowe nawyki przyjmowania prawidłowej postawy ciała.