Pasowanie uczniów klasy Ia i Ib „Bilet do szkoły im. Jana Brzechwy w Jabłowie”.

5 października 2017.

Uczniowie klasy I a i I b wyruszyli w międzyplanetarną podróż, podczas której przekonali się, że wszyscy mogą być pasowani na uczniów. Każda klasa miała bilet, który umożliwiał jej zaliczyć poszczególne stacje. Po zakończonej podróży pani Dyrektor sprawdziła nasze bilety iż przyjemnością pasowała nas na uczniów.

Wychowawcy klasy Ia i Ib