KOMUNIKAT

Jabłowo, dn. 11.03.2020 r.

Zawieszenie zajęć w szkole i w grupach przedszkolnych

Zgodnie z komunikatem MEN:

  1. Od dnia 16.03.2020 r. (PONIEDZIAŁEK) zawiesza się zajęcia w szkole do 25.03.2020 r. W tych dniach uczniowie pozostają w domu.

W tych dniach nie odbędą się zaplanowane wycieczki, wyjazdy, spotkania, wywiadówki i zebrania. Wszyscy zostają objęci kwarantanną domową co oznacza, że jest to czas, który powinniśmy spędzić w domu w celu nie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

  1. Dnia 12.03.2020 r. (czwartek) i 13.03.2020 r. (piątek) w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W dniach tych szkoła prowadzi działania opiekuńcze. Rodzic na własną odpowiedzialność może w tych dniach przysłać dziecko do szkoły.
  2. Jednocześnie informuję, że rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje prawo do zasiłku w przypadku zamkniętej szkoły (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368). Aby uzyskać taki zasiłek należy złożyć oświadczenie o tym iż szkoła została zamknięta. Powyższe dokumenty należy złożyć u Pracodawcy.
    OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  3. Na bieżąco będę przekazywała Państwu komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Małgorzata Siemieńska

Dyrektor PSP w Jabłowie


KOMUNIKAT MEN z dnia 11 marca 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach