NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

od 25 marca do odwołania szkoła jest zamknięta dla uczniów, rodziców i interesantów.

W pilnych sprawach można kontaktować się z Dyrektorem Szkoły za pośrednictwem e-mail:

Rodzice: poprzez e-dziennik

Interesanci: sekretariat@szkolajablowo.pl

Od środy 25 marca 2020 roku stosujemy się do modelu nauczania na odległość, które w swoim rozporządzeniu określiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizujemy podstawę programową, sprawdzamy obecność oraz oceniamy pracę, wysiłek i zaangażowanie uczniów.

Wszystkie informacje o tematach lekcji znajdziecie na bieżąco w e-dzienniku oraz z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie szkoły w zakładce „zdalne nauczanie”. Nauczyciele codziennie  wpisują  do e-dziennika tematy oraz zadania do wykonania, które znajdziecie w zakładce ZADANIA DOMOWE.

Realizujemy zajęcia zgodnie z planem lekcji. To oznacza, że podczas trwania takiej lekcji, możecie kontaktować się ze swoim nauczycielem w sposób, który wzajemnie ustalicie.

Jeżeli z jakiegoś powodu uczeń nie może uczestniczyć w lekcji zgodnie z planem, swoje zadanie wykona w dowolnym czasie, a efekty pracy wyśle nauczycielowi w określonym, najszybszym terminie.

W razie jakichkolwiek pytań – proszę kontaktować się z wychowawcami. Wsparciem służą również pedagog i psycholog szkolny oraz nauczyciele wspomagający i prowadzący rewalidację indywidualną.

 

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Pozdrawiam,
Małgorzata Siemieńska