PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do PRZEPROWADZENIA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych
nowożytnych Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę OD 30 MARCA DO 1 KWIETNIA BR.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną
zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych
komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

* 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
* 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
* 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Proszę Państwa o zapoznanie się z komunikatem MEN i CKE, który przekazujemy w załączeniu, a także poinformowanie nauczycieli,
uczniów klas VIII i ich rodziców o przygotowaniach do próbnego
egzaminu. W komunikacie znajdą Państwo m.in. wskazówki, jak w
warunkach kształcenia na odległość można przeprowadzić egzamin i
przekazać nauczycielom zadania do oceny. Zasady oceniania CKE przekaże
dyrektorom w późniejszym terminie.

Mam nadzieję, że w próbnym egzaminie ósmoklasisty weźmie udział
jak najwięcej uczniów.

_Z wyrazami szacunku_

_Dariusz Piontkowski_

_Minister Edukacji Narodowej_

Załącznik:

2020_03_26_Probny_egzamin_osmoklasisty_informacja_MEN_i_CKE