Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

przekazuję niżej informację otrzymaną z MEN na temat przedłużenia terminu kształcenia na odległość oraz egzaminu ósmoklasisty.

Jednocześnie dziękuję Państwu za to, że w sposób odpowiedzialny podchodzicie do realizacji obowiązku szkolnego Waszych dzieci, za współpracę, za konstruktywne uwagi na temat kształcenia na odległość. Mimo, że trwa ono już miesiąc, to mamy świadomość, że każdy kolejny dzień wymaga takiego samego wysiłku od nas wszystkich.
Uczniom zaś dziękuję za systematyczną naukę i wspaniałe jej efekty. Wiele przyjemności sprawia mi oglądanie Waszych wszystkich prac. Gratuluję Wam staranności i pomysłowości, Rodzicom wsparcia i cierpliwości, a Nauczycielom zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków.

Pozdrawiam ciepło,
Małgorzata Siemieńska
24.04.2020


_Szanowni Państwo Dyrektorzy,_

informuję, że DO 24 MAJA BR. została przedłużona przerwa w
nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym
zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej.

Dodatkowo opublikowaliśmy dziś HARMONOGRAM EGZAMINÓW. Egzamin
ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne
egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie
odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie oraz o
przekazanie informacji nauczycielom i pracownikom Państwa placówki.
Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej
stronie internetowej www.gov.pl/edukacja

Dziękuję Państwu za wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wszelkie
wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość.

_Z wyrazami szacunku_
_Dariusz Piontkowski_
_Minister Edukacji Narodowej_


Linki:
——
[1] http://www.gov.pl/edukacja
[2] https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_-_COViD-19_art_30b_24_04.pdf
[3] https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_do_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_–_COViD-19_art_30b_24_04.pdf
[4] https://dokumenty.men.gov.pl/2020_04_24_Ksztalcenie_na_odleglosc_przedluzone_do_24_maja.docx
[5] https://dokumenty.men.gov.pl/2020_04_24_Harmonogram_egzaminow_komunikat_MEN.DOCX