„ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT STAROGARDZKI”

Uczniowie  klas VII oraz VIII szkoły podstawowej informujemy o REKRUTACJI DODATKOWEJ W PROJEKCIE
„ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT STAROGARDZKI”. Dodatkowy nabór odbywa się w zakresie 4 przedmiotów: informatyka, fizyka, biologia oraz kompetencje społeczne.

Wnioski aplikacyjne można składać do 23.09.2020 R. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Grunwaldzkiej 28.

Dokumenty można pobrać:
http://powiatstarogard.pl/pl/page/mg/aktualnosci/dolacz-do-projektu-zdolni-z-pomorza-powiat-starogardzki-1.html