Rezygnuję na rzecz potrzebującego

Grudzień to szczególny miesiąc, kojarzący się ze świętami, rodziną, choinką, prezentami, ale także skłaniający do podsumowań dotychczasowych działań i stawiania nowych celów. W naszą szkolną grudniową tradycję wpisały się już między innymi klasowe Mikołajki i Wigilie, wspólne śpiewanie kolęd oraz udział w akcjach charytatywnych, jak chociażby Szlachetna Paczka. W tym roku, jakże innym ze względu na panującą pandemię, chcielibyśmy kontynuować nasze tradycje, choć nieco zmieniając ich formę. Niedawno przyłączyliśmy się do zbiórki pieniędzy na lek dla Olusia (Aleksandra Lewandowskiego z Czarnej Wody, prawie dwuletniego już chłopczyka, u którego zdiagnozowano SMA), a którą przerwaliśmy ze względu na przejście na zdalne nauczanie. Potrzebny jest najdroższy lek świata, kosztujący ponad 9 mln złotych. W młodych głowach zrodził się pomysł, by pieniądze, które do tej pory były przeznaczane na klasowe prezenty mikołajkowe, przeznaczyć na leczenie wspomnianego chłopczyka. Wpłat ustalonej kwoty można byłoby dokonywać do skarbników klasowych Rad Rodziców. Pulę zebranych w ten sposób pieniędzy można byłoby zwiększyć o dowolną wpłatę w ramach Szlachetnej Paczki. Każda klasa mogłaby również przygotować kartkę (kartki) z życzeniami dla Olusia, które zostałyby wraz z zebranymi pieniędzmi przekazane na ręce rodziców chłopca w dniu Świętego Mikołaja.

Mamy wielkie pokłady miłości, współczucia i ofiarności, czego dowód daliśmy już wiele razy. Teraz możemy przyczynić do tego, że ktoś pod choinkę otrzyma najcenniejszy prezent – zdrowie i życie! My, uczniowie jesteśmy gotowi do zrezygnowania z otrzymania słodkich prezentów 6 grudnia, by inne dziecko miało szanse obchodzić Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia w kolejnych latach!

Proponujemy przyłączenie się wszystkich klas do naszej akcji – każdy z nas może stać się Świętym Mikołajem i przyczynić się do realizacji największego marzenia Olusia i jego rodziców! Działajmy!


Samorząd Uczniowski