UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

 

Egzamin ósmoklasisty 2021

Termin główny – harmonogram

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym w 2021 r. dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

  • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00Wyniki egzaminów w terminie podstawowym uczniowie poznają 2 lipca 2021 roku.


pdf Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie

pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu


Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 


więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r