Sztuka XX wieku oczami klas siódmych

W klasach VII na lekcji plastyki rządzi sztuka z początków XX wieku. Jak widać poniżej, uczniowie radzą sobie z nią doskonale. Ich pomysły są zaskakujące co świadczy o dużej kreatywności i twórczości.

Jestem z Was dumna, dziękuję za zaangażowanie!

Poniższe prace inspirowane są sztuką kubizmu, fowizmu, surrealizmu oraz abstrakcją geometryczną Pieta Mondriana.