Komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, informuję, że w dniach 1-6 kwietnia 2021 roku szkoła będzie zamknięta.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@szkolajablowo.pl
lub wrzucać do skrzynki na listy umieszczonej na budynku szkoły obok drzwi wejściowych do szkoły (od strony parkingu).
Z wyżej wskazanych możliwości przekazania korespondencji można skorzystać w każdym czasie.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Siemieńska