Ruch drogowy

Jednym z wielu zagadnień omawianych w ramach lekcji techniki w klasie 4 są skrzyżowania drogowe, czyli ustalanie pierwszeństwa przejazdu. Temat ten można zaprezentować uczniom w różny sposób np. za pomocą programów komputerowych lub gotowych animacji. Taki sposób pozwala w bezpiecznych warunkach wyciągać właściwe wnioski z popełnionych błędów. Można także w sposób praktyczny przygotować z uczniami makietę skrzyżowania, która następnie posłuży do ćwiczeń w ustaleniu pierwszeństwa przejazdu na drodze.

A jak poradzili sobie z tym zadaniem uczniowie naszej klasy 4.
ZOBACZCIE!