NASI NAJLEPSI


Kinga Wentowska –
najlepszą absolwentką Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie w roku szkolnym 2021/2022. Ukończyła szkołę ze średnią ocen 6,00 i wzorowym zachowaniem. Taki wynik Kinga osiągała na koniec każdej klasy począwszy od czwartej.

Jest uczennicą aktywnie pracującą na rzecz środowiska szkolnego współorganizując wszystkie uroczystości szkolne.  Kinga aktywnie bierze udział w pracy Samorządu Uczniowskiego. Była dwukrotnie gospodarzem klasy oraz trzykrotnie jego zastępcą.

Uczennica reprezentowała szkołę w różnych konkursach, osiągając wysokie wyniki m.in.:

  • I miejsca w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
  • VII w Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  • II miejsce w Gminnym Konkursie Polonistycznym.
  • I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym.
  • III miejsce w Rejonowym Konkursie Matematycznym.
  • II miejsce Gminny Konkurs Plastyczny i Wiedzy Historycznej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
  • I miejsce w Międzyszkolnych EKO – potyczkach

Kinga  jest lubiana przez wszystkich kolegów i koleżanki. Jest sympatyczna, uprzejma, chętnie pomaga w każdej sytuacji, nie wdaje się w spory, ale stara się im zapobiegać i je łagodzić. Aktywnie działa w szkolnym klubie mediatorów. Nigdy nie odmawia pomocy rówieśnikom, opiekuje się młodszymi koleżankami i kolegami.

Kinga jest dziewczyną odpowiedzialną, pracowitą, zdyscyplinowaną, o wysokim poziomie kultury osobistej.

Za swoje osiągnięcia otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Starogard Gdański.Piotr Templer
– również tegoroczny absolwent za wyniki w nauce: średnia ocen 6,0 i wzorowe zachowanie – został wyróżniony Nagrodą Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie. Piotr wyróżnia się wzorowym wywiązywaniem się z obowiązków ucznia i kolegi, zaangażowaniem w życie klasy i szkoły oraz pracą na rzecz innych osób.


Każdego roku spośród absolwentów wybieramy najlepszego sportowca.


W roku szkolnym 2021/2022 został nim Jan Siemieński. Zawsze godnie reprezentował szkołę w turniejach i zawodach sportowych. W Klubie Deka Pelplin trenuje koszykówkę. Wraz ze swoją drużyną był dwukrotnym mistrzem Województwa Pomorskiego oraz finalistą Mistrzostw Polski w Koszykówce. Za osiągnięte wyniki sportowe Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin przyznał jemu sportowe stypendium.

 

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągnięć! Życzymy kolejnych sukcesów w szkołach ponadpodstawowych i w rozwijaniu własnych uzdolnień i talentów!