Dzieci Zbierają Elektrośmieci

 

Przyswajanie nowych zachowań i dbanie o naszą planetę jest bardzo ważne. Jeśli chcemy aby dzieci  wykształciły w sobie taki zwyczaj, musimy dawać im przykład postawy i działania!!!

REGULAMIN AKCJI

Koordynatorem akcji jest Pani Monika Rogowska

 

Termin Akcji: 14 – 29 listopada 2022r.

Miejsce Akcji: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie