Szanowni Państwo dzisiejsza tragedia która pozbawiła dachu nad głową mieszkańców 8 lokali w Jabłowie przy ul Osiedlowej 1,a to straszne nieszczęście. Jako Radna miejscowości chciałabym bardzo podziękować mieszkańcom za pomoc sąsiedzką w tych trudnych chwilach. Dziękuję Pani Wójt Magdalenie Forc-Cherek, Pani Dyrektor PSP Jabłowo Małgorzacie Siemieńskiej za szybką interwencję pomocową. Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej jak również Gzuk na czele z kierownikiem Andrzejem Groth. Szczególne podziękowania kieruję do Sołtysa naszej miejscowości Pana Krzysztofa  Mondrachowskiego dziękuję Krzysiu! Wszystkim jednostkom i oddziałom Straży Pożarnej.

Grażyna Biodrowska – radna wsi Jabłowo