Inga Kuc – absolwentka roku szkolnego 2022/2023 za wyniki w nauce: średnia ocen 5,72 (druga średnia ocen w szkole), wzorowe zachowanie oraz aktywność w życiu szkoły i sporcie – została wyróżniona Nagrodą Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie.

Inga wyróżnia się w klasie sumiennością, rzetelnością i systematycznością, jest bardzo aktywna podczas zajęć. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły: brała udział w organizacji różnych szkolnych uroczystości: Dnia Edukacji Narodowej, Europejskiego Dnia Języków Obcych, w akcji charytatywnej szkolna Szlachetna Paczka; walentynek, a także współtworzyła scenariusz zakończenia nauki w szkole podstawowej. Od 4 klasy pełni funkcję skarbnika klasowego, a w ostatnim roku również skarbnika Samorządu Uczniowskiego, z czego wywiązuje się bez zarzutu. Jest osobą aktywną podczas zajęć, chętną do pomocy innym, sumienną i rzetelną.

Inga w ramach swoich zainteresowań i rozwijania zdolności bierze udział w treningach zapasów oraz w zawodach sportowych organizowanych poza szkołą na różnych szczeblach, w tym międzynarodowym, z których wraca najczęściej z medalami w kolorze złota i srebra, m.in. zdobyła III miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych – zapasy kobiet, I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Krajowych – zapasy kobiet w Aschaffenburg w Niemczech oraz III miejsce w XI Mistrzostwach Polski Młodzików – zapasy kobiet. Jej sukcesem z ostatnich dni jest zdobycie II miejsca w Mistrzostwach Polski LZS. To samodyscyplina pozwala jej na mistrzowskie osiąganie wszystkich celów.