„RECYKLINGOWA” LEKCJA TECHNIKI

Współczesne czasy obligują nas do ochrony środowiska, działań mających na celu racjonalne korzystanie z zasobów i składników środowiska naturalnego oraz wielokrotnego ich wykorzystywania. Jednym ze sposobów tych działań jest recykling. Co się za tym pojęciem kryje? Jest to jedna z metod ochrony środowiska, która ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i zużycia surowców naturalnych. Ideą recyklingu jest odzyskanie z segregowanych odpadów jak największej ilości materiałów i surowców, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu nakładów na ich ponowne przetworzenie. Uczniowie na lekcji techniki poznali sposoby przetwarzania odpadów, dowiedzieli się o segregacji śmieci. Piątoklasiści zrobili z resztek plastikowych butelek, nakrętek, słomek oraz innych drobnych niepotrzebnych już rzeczy-śmieci niezłe cuda!

Do miłej zabawy z surowcami wtórnymi zapraszamy wszystkich zainteresowanych.