Komunikat ministra edukacji narodowej

_Szanowni Państwo,_

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie
do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy
szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły
specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów,
których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o
przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

_Z wyrazami szacunku_
_Przemysław Czarnek_
_Minister Edukacji i Nauki _

————————-
Załączniki:

* Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br. –
komunikat MEN [1]
* Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe [2]

Links:
——
[1] https://dokumenty.men.gov.pl/840804e1-835c-4e9f-93e0-04a05d8df3fd/zmianywfunkcjonowaniuszkoliplacowekdo29listopadabrkomunikatmen.docx
[2] https://dokumenty.men.gov.pl/8443a94f-e35a-4a4f-816c-8fc125c6bf58/nowelizacjarozporzadzenia30b_.pdf