Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022 r.

 1. 8.00 – Msza Św. w jabłowskim kościele
 2. 8.35 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 1-8
 3. uroczystości rozpoczęcia roku przedszkolnego dla poszczególnych grup przedszkolnych:
 • 9.30 – Punkt Przedszkolny w Jabłowie i oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich
 • 10.30 – ZWP Lipinki Szl.
 • 11.00 – ZWP Owidz.

Przyjazd do szkoły 1 września 2022 r. z rodzicami lub autobusami komunikacji publicznej o:

 • 7.05 – Owidz
 • 7.15 – Barchnowy
 • 7.27 – Dabrówka
 • 7.35 – Lipinki Szlacheckie
 • 7.45 – Grabowiec

Odjazd ze szkoły 1 września 2022 r. autobusami komunikacji publicznej:

 • 9.15 – Lipinki Szl.
 • 9.15 – Barchnowy, Owidz, Janowo
 • 9.30 – ul. Grabowiecka – Jabłowo, Grabowiec, Dąbrówka, ul. Cegielna- Jabłowo

 

Do ubiegania się o pokrycie kosztów przejazdów ucznia do szkoły przez organ prowadzący, należy złożyć odpowiednie oświadczenie w sekretariacie szkoły (do pobrania niżej lub w sekretariacie szkoły). Na jego podstawie ustala się osoby uprawnione do pokrycia kosztów przejazdu.

 

1 września 2022 r. na spotkaniach z wychowawcami uczniowie i obecni rodzice proszeni są o zdeklarowanie poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu (do pobrania niżej lub w sekretariacie szkoły):

 1. korzystania z opieki świetlicowej (3 kartki) – szkoła poza obowiązującymi zajęciami zapewnia opiekę uczniom nie mającym takiej w domu w godzinach: 6:55 – 15:55
 2. wykupienia obiadów – catering – warunki:
 • spożywanie obiadów będzie możliwe od dnia 12.09.2022 r.
 • ilość dni nauki szkolnej w poszczególnych miesiącach z możliwością spożywania posiłków:

IX – 15 dni,   X – 19 dni,   XI – 20 dni,   XII – 16 dni,   I – 11 dni,    II – 20 dni,    III – 23 dni,    IV – 16 dni,    V – 15 dni,    VI – 14 dni

 

 • wpłata wymaganej kwoty (ilość dni razy kwota) konieczna jest do dnia 26 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków na konto bankowe organu prowadzącego szkołę; wyjątek stanowi miesiąc wrzesień – należność należy wpłacić do dnia 08.09.2022 r.
 • wartość jednego posiłku: 5,76 zł (słownie złotych: pięć 76/100)

numer konta: 67 8340 0001 2002 0001 0392 0001

w tytule należy podać: „imię i nazwisko dziecka obiady za miesiąc …….”

Do miłego zobaczenia,

Małgorzata Siemieńska


korzystania z opieki świetlicowej

wykupienia-obiadów

Oświadczenie PSP Jabłowo dla rodzica o odległości od szkoły